نویسنده = رستمی، هشام
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اثرگذاری استفاده از بازی‌های ویدئویی ورزشی بر مصرف ورزشی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-83

10.22035/jicr.2019.379

شهرام شفیعی؛ هشام رستمی؛ حکیمه افروزه؛ آرمان عاشوری