نویسنده = دهقان‌زاده، حجت
تعداد مقالات: 1
1. چهارچوب تشخیص مکانیک‌های مناسب بازی‌های رایانه‌ای برای آموزش موضوعات شناختی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-58

10.22035/jicr.2019.378

حجت دهقان‌زاده؛ حسین دهقان‌زاده؛ بهروز مینایی