نویسنده = ماجدی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. شهر نشان‌دار به‌مثابه شهر زمینه‌گرا

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-23

10.7508/ijcr.2010.11.001

حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی