نویسنده = آقازاده پَر، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چالشهای اجرای بازی‌وارسازی در آموزش‎های سازمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-149

10.22631/jicr.2018.1832.2433

مجتبی وحیدی اصل؛ فائزه آقازاده پَر؛ پرستو علیخانی