نویسنده = هاشمیان فر، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی فرهنگی بر پدیدة قمه‌زنی شهروندان خمینی‌شهر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-103

10.7508/ijcr.2010.11.004

رسول ربانی؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ محمد گنجی