نویسنده = تاجبخش، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برنامه‌های توسعة فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-177

10.7508/ijcr.2010.11.007

غریب فاضل‌نیا؛ مرتضی توکلی؛ کاظم تاجبخش