نویسنده = خدایی، محمدزمان
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بُتِّه و جِقِّه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 109-132

10.7508/ijcr.2011.14.005

محمدزمان خدایی؛ صادق کریمی؛ مهدی یاراحمدی