نویسنده = جوادی یگانه، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انطباق نظری و رفتاری در هنجارهای اخلاق علمی دانشجویان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-55

10.22035/ijcr.2016.320

شهلا خلفی؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ مهرداد نوابخش