نویسنده = راودراد، اعظم
تعداد مقالات: 6
3. تصویر شهر تهران در سینمای داستانی ایران (پس از انقلاب)

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-26

10.7508/ijcr.2011.13.001

اعظم راودراد؛ بهارک محمودی


6. تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2008.02.001

اعظم راودراد؛ مهدی منتظرقائم؛ پریسا سرکاراتی