نویسنده = قاسم پور دهاقانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر بومی سازی و بین‌المللی شدن برنامه درسی دانشگاه‌ها در عصر جهانی شدن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-24

10.7508/ijcr.2011.16.001

علی قاسم پور دهاقانی؛ محمد‌جواد لیاقت‌دار؛ سید‌ ابراهیم جعفری