نویسنده = فولادیان، مجید
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تجربی دو نظریة رقیب‌ همسرگزینی در‌ ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 157-187

10.7508/ijcr.2014.28.006

سید ضیاء هاشمی؛ مجید فولادیان؛ زینب فاطمی امین