نویسنده = خورسندی طاسکوه، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباطات بین‌دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکاری‌های فرامرزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 111-132

10.7508/ijcr.2008.02.005

علی خورسندی طاسکوه؛ محمدجواد لیاقتدار