نویسنده = سراج زاده، سید‌حسین
تعداد مقالات: 3
1. کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-31

10.22035/jicr.2018.390

سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب‌پورگتابی


2. مقایسه تجربی معیارهای دین‌داری از نظر روحانیان و دانشگاهیان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 25-54

10.7508/ijcr.2011.16.002

سید‌حسین سراج زاده؛ محمد‌صدیق‌ محمدی