نویسنده = مهدوی کنی، محمد سعید
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 1، بهار 1387، صفحه 199-230

10.7508/ijcr.2008.01.008

محمد سعید مهدوی کنی