نویسنده = تهرانی‌فر، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 133-156

10.7508/ijcr.2012.17.006

طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا تهرانی‌فر؛ صدرا خسروی