نویسنده = ذکایی، محمدسعید
تعداد مقالات: 3
2. جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-90

10.7508/ijcr.2011.16.003

محمد‌سعید ذکایی؛ محمد‌جواد اسماعیلی


3. فرهنگ جوانان و تلفن همراه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 119-152

10.7508/ijcr.2009.07.006

محمدسعید ذکایی؛ وحید ولی‌زاده