نویسنده = روحانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. هویت فرهنگی ایرانیان از رویکرد‌های نظری تا مؤلفه‌های بنیادی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 157-184

10.7508/ijcr.2010.12.007

حسام الدین آشنا؛ محمدرضا روحانی