نویسنده = قاسمی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-28

10.7508/ijcr.2014.25.001

صمد علی پور؛ وحید قاسمی؛ سید احمد میرمحمد تبار


2. رابطه تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 133-162

10.7508/ijcr.2011.14.006

گیسو یزدخواستی؛ وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا