دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1389، صفحه 1-177 
2. همگامی مشترک در خانواده و دین‌داری جوانان شهر یزد

صفحه 23-47

10.7508/ijcr.2010.11.002

مسعود حاجی‌زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه‌آبادی؛ حمید تقوی مریم‌آبادی


3. آسیب‌شناسی مسائل قومی در ایران

عبدالرضا نواح؛ نورالله قیصری؛ سیدمجتبی تقوی‌نسب