تربیت اجتماعی زیبایی‌شناسانه، پارادایمی بدیل برای نظام‌ِ تربیت اجتماعی جزم‌گرا

سعیده قاسمی؛ سید مهدی سجادی؛ محسن ایمانی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 165-188

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.006

چکیده
  جزم‌اندیشی و به‌تبع آن جزم‌گرایی به مخدوش شدن تعاملات انسانی و ایجاد تضادها و کشمکش‌های بین‌فردی در سطوح مختلف اجتماعی، از خانواده گرفته تا گروه‌ها و احزاب مختلف و در سطح کلان، حتی بین دو جامعه منجر می‌شود. در این مقاله پس از توصیف و تبیین مفهومِ جزم‌گرایی و زیبایی‌شناسی، به واکاوی مبانی مورد اعتقاد جزم‌اندیش‌ها و سپس به استنتاج ...  بیشتر