فارابی و سیاستگذاری فرهنگی
تبیین زیباشناسی سیاسی فارابی مبتنی بر سه عنصر سعادت، تخیل و کمال

علی سلمانی؛ بلال نیک پی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22035/jicr.2024.3268.3552

چکیده
  فارابی به‌صورت خاص و مجزا به هنر و زیبایی نپرداخته است و به جز اثری تحت عنوان «موسیقی کبیر» که نگاهی علمی و ریاضی‌وار به موسیقی دارد، نگارش دیگری در این زمینه ندارد. عمده شهرت وی به دلیل نظرات خاصی است که در حوزه سیاست و فلسفه سیاسی مکتوب کرده است. او هدف از زندگی فردی و جمعی انسان‌ها را رسیدن به سعادت می‌داند. اما لازمه رسیدن ...  بیشتر

تربیت اجتماعی زیبایی‌شناسانه، پارادایمی بدیل برای نظام‌ِ تربیت اجتماعی جزم‌گرا

سعیده قاسمی؛ سید مهدی سجادی؛ محسن ایمانی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 165-188

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.006

چکیده
  جزم‌اندیشی و به‌تبع آن جزم‌گرایی به مخدوش شدن تعاملات انسانی و ایجاد تضادها و کشمکش‌های بین‌فردی در سطوح مختلف اجتماعی، از خانواده گرفته تا گروه‌ها و احزاب مختلف و در سطح کلان، حتی بین دو جامعه منجر می‌شود. در این مقاله پس از توصیف و تبیین مفهومِ جزم‌گرایی و زیبایی‌شناسی، به واکاوی مبانی مورد اعتقاد جزم‌اندیش‌ها و سپس به استنتاج ...  بیشتر