فضای مجازی و فرهنگ متاورس
تحلیل ادراک کودکانِ «نسل آلفا» از مشاغل آینده و دلالت‌های آن

محسن طاهری دمنه؛ الهام یوسفی همدانی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3236.3527

چکیده
  کودکان نسل آلفا به دلیل تجارب زیسته متفاوت‌ و روندهای نوپدید جامعه، باورها و انتظارات کاملاً متفاوتی دارند. این نسل که متولدین بین سال‌های 2010 تا 2024 میلادی هستند، به‌عنوان جوان‌ترین نسل حال حاضر شناخته می‌شوند. آن‌ها در آینده‌ای نزدیک به محیط‌های کاری ورود پیدا خواهند کرد و جهانی متفاوت را رقم خواهند زد و به همین جهت شناخت ویژگی‌ها ...  بیشتر