فضای مجازی و فرهنگ متاورس
تحلیل ادراک کودکانِ «نسل آلفا» از مشاغل آینده و دلالت‌های آن

محسن طاهری دمنه؛ الهام یوسفی همدانی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3236.3527

چکیده
  کودکان نسل آلفا به دلیل تجارب زیسته متفاوت‌ و روندهای نوپدید جامعه، باورها و انتظارات کاملاً متفاوتی دارند. این نسل که متولدین بین سال‌های 2010 تا 2024 میلادی هستند، به‌عنوان جوان‌ترین نسل حال حاضر شناخته می‌شوند. آن‌ها در آینده‌ای نزدیک به محیط‌های کاری ورود پیدا خواهند کرد و جهانی متفاوت را رقم خواهند زد و به همین جهت شناخت ویژگی‌ها ...  بیشتر

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد به‌سازی نیروی انسانی؛

ناصر فقهی فرهمند

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 294-263

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.08.010

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل درونی سازمان، فرهنگ و فضای آن سازمـان اسـت که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر سازمان در دو عامـل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، به‌طور یقین نمی‌تواند خود را به حد مطلوب برسانـد. تاریـخ نشان می‌دهد موفقیت عملکرد هر سازمانی به‌طور معناداری تحت تأثیر فرهنگ سازمانی آن قرار می‌گیـرد. لذا بررسی اینکه آیا در سازمان‌ها ...  بیشتر