نویسنده = مقصود فراستخواه
تعداد مقالات: 1
1. دانشگاه و فرهنگ روزمرۀ شهر؛ اهمیت زیبایی‌شناسی در خدمات داوطلبانۀ دانشکده‌های شهرسازی به مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.1898.2486

فرشید سامانپور؛ ناصر برکپور؛ مقصود فراستخواه