فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، فصلنامه‌ای علمی و پژوهشی است که در حوزه مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی فرهنگی فعالیت می‌‌کند. این فصلنامه با هدف کمک به گسترش شناخت از فرهنگ جامعه ایرانی و تحولات آن توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری انجمن مطالعات فرهنگی انتشار می‌یابد. با توجه به چرخش فرهنگی در حوزه معرفت‌شناسی و علوم اجتماعی، این فصلنامه تلاش می‌کند در حوزه تولید علم در کشور خلاء‌های موجود را برطرف کند.

حق انتشار مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز از نویسنده اخذ می شود.

متن کامل در سایت منتشر می‌شود که دسترسی به متن کامل مقالات برای عموم آزاد است. 

برای مشاهده موضوعات مرتبط جهت ارسال مقاله اینجا را کلیک کنید. به‌علاوه، هیئت تحریریه موضوعات شماره‌های آتی خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

  ردیف   عنوان   دبیر ویژه
1   ارتباطات میان‌فرهنگی   حسن بشیر
2   فرهنگ و خرده‌‌فرهنگ‌های دانشگاهی   محمدسعید ذکائی
3   تغییر  و تحولات فرهنگی   جبار رحمانی
4  ‌ فرهنگ‌های اینفلوئنسری و سلبریتی   محمود شهابی
5   اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی   رضا صمیم
6   نسل اینترنت و فرهنگ متاورس   سیدسعیدرضا عاملی
7   فرهنگ و زندگی روزمره     حمید عباداللهی
8   فلسفه فرهنگ اسلامی   رضا غلامی
9   مطالعات فرهنگی کلاس درس   عباس کاظمی
10   فرهنگ و شخصیت (خلقیات) ایرانیان   حسین میرزایی

لطفا به هنگام ارسال مقاله برای موضوعات جدول فوق، موضوع مربوطه را انتخاب کنید.  

Open Acess  

 

مقاله علمی پژوهشی جامعه‌شناسی موسیقی
دریافت دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی

عبدالله بیچرانلو؛ زینب خرمی شاد

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3017.3350

چکیده
  نوجوانی با تغییراتی در زندگی از جمله تغییر در رفتار،‌ عواطف و نگرش‌ها همراه است. اقتضائات خاص این دوره نظیر بلوغ و تغییراتی که با خود در جسم و جان نوجوان در پی دارد، نوجوانی را به یک دوره پیچیده و تعیین‌کننده تبدیل کرده‌است. یکی از مسائلی که در مورد قشرهایی از نوجوانان کمتر مطالعه شده‌است، نحوۀ مواجهه و دریافت آن‌ها از مصرف موسیقی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات زنان
کنکاشی در برداشت زنان از معانی آرایش و زیبایی

میلاد پوررجبی؛ علیرضا قبادی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2848.3213

چکیده
  مفهوم زیبایی در جامعه معاصر، پیوند تنگاتنگی با جنسیت پیدا کرده است؛ پژوهش حاضر، مفهوم آرایش و زیبایی را از دیدگاه زنان با به‌کارگیری فنون‌ روش کیفی، بررسی کرده است. در‌این‌راستا با 35 نفر از زنان جوان شهر تهران، مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساخت‌یافته انجام شد و نمونه‌ها برپایۀ نمونه‌گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. پس از استخراج ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
بررسی جامعه‌شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دورۀ پهلوی دوم: مطالعه موردیِ نشریۀ «بیداری ما»

رایحه قره؛ سوسن باستانی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 61-88

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2769.3153

چکیده
  با آغاز نوسازی در ایران در دوره رضاشاه و به‌دنبال پیاده‌سازی سیاست‌های کنترلی و انضباط‌بخش، بدن به کانون سیاست ایران وارد شد. در این دوره، بدن زنانه که پیش از این در حاشیه قرار داشت، به یک‌باره به مرکز سیاست وارد شد. اگرچه محمدرضاشاه اقتدار سیاسی پدرش را نداشت، اما سیاست‌های او در مواجهه با مدرن‌سازی از طریق بدن زنانه، استمرار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
سلفیت به مثابه سبک زندگی؛ تحلیل روایت سلفی‌های جهادی استان کرمانشاه

امید قادرزاده؛ کاوه عباسی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 89-121

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3032.3363

چکیده
  مناطق اهل سنت در کرمانشاه به پایگاه گفتمان‌های مختلف اسلام‌گرا از جمله سلفیت تبدیل شده است. نظر به حضور، کنشگری و گسترش سلفیت در این مناطق، مقالۀ حاضر درنظر دارد تا با روش تحلیل روایت به واکاوی سبک زندگی سلفی‌ها بپردازد. بر مبنای یافته‌ها، تجارب فراغتی سلفی‌ها محدود، هدفمند و سلامت‌محور است و با هدف تبلیغی به فراغت مجازی روی می‌آورند. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
مطالعۀ کیفی آشنایی با سبک زندگی «نییت»‌ها در تهران

احمد نادری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 123-151

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3015.3348

چکیده
  «نییت»‌ها به‌عنوان افرادی که نه درس می‌خوانند و نه کار و حرفه‌ای دارند، در سال‌های اخیر در مباحث آماری و اجتماعی کشورهای دیگر جایگاه جدیدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ هرچندکه سهم ایران در پرداختن به این مفهوم نزدیک به صفر است. این مقاله برای نخستین‌بار به سبک زندگی «نییت»‌ها پرداخته است. از میان تعاریف مربوط به دو مفهوم ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
از بیمارستان تا آرامستان؛ تحلیل سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کرونا در شهر سنندج

فردین محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 153-183

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2889.3243

چکیده
  شیوع ویروس کرونا در جهان تغییرات و پیامدهای مختلفی به دنبال داشته است. یکی از پیامدهای مهم این بیماری، متحول شدن آیین‌های مرتبط با سوگواری در پی مرگ انسان‌ها به‌ویژه مرگ جوانان بوده است. مقالهٔ حاضر سعی دارد با بهره‌گیری از رویکرد کیفی، مؤلفه‌های شکل‌دهندهٔ سوگواری‌های ناتمام در دوران پاندمی کووید19 را در شهر سنندج مورد بررسی ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
بررسی حس دلبستگی در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان: تفسیری از تجربیات زیستۀ افراد

مریم ازنب؛ سید جلیل موسوی؛ جمال الدین هنرور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 23-41

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.2894.3251

چکیده
  مکان و حس دلبستگی به مکان از مباحث موردتوجه طراحان بوده است که فرد در ارتباطی درونی با محیط قرار می‌گیرد. احساس تعلق و دلبستگی به مکان سطح بالاتری از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به‌‌منظور بهره‌مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش اثرگذاری می‌یابد. دلبستگی به‌گونه‌ای فرد را با مکان پیوند می‌دهد که آدمی خود را جزئی از مکان در ...  بیشتر

جامعه شناسی
ریشه‌ها و پیامدهای پدیدۀ بی‌تفاوتی اجتماعی: مطالعه موردی شهروندان استان ایلام

علی فیض اللهی؛ خلیل کمربیگی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 151-179

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.2729.3121

چکیده
  بی‌تفاوتی، کنشی منفعلانه است که در آن، افراد از مشارکت فعال و انجام کنش‌های دگرخواهانه اجتناب کرده و در مورد مسائل جامعه، بی‌اعتنا می‌شوند. هدف از انجام این پژوهش، واکاوی پدید‌ۀ بی‌تفاوتی اجتماعی در استان ایلام و یافتن زمینه‌ها و پیامدهای آن است. این مقاله به روش کیفی، مبتنی‌بر رهیافت نظریۀ زمینه‌ای، و با بهره‌مندی از راهبردهای ...  بیشتر

آموزش عالی
جستاری بر تجربه‌های زیستۀ استادان و دانشجویان در کلاس‌های مجازی در دوره کرونا؛ مطالعه موردی دانشگاه کردستان

فرید عزیزی؛ زبیر محمدی بلبان آباد؛ حسین باقری

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 119-149

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.2819.3192

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربه‌های زیستۀ استادان و دانشجویان در کلاس‌های مجازی در دوره گسترش کرونا است. این پژوهش از نوع کیفی است و به شیوۀ پدیدارشناسی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش، دربردارندۀ همۀ استادان و دانشجویان دانشگاه کردستان بود که یا سابقۀ شرکت در کلاس‌های مجازی را هم‌زمان با شروع بیماری کرونا داشته‌اند، یا اینکه در ...  بیشتر

زبان و ادبیات
حاکمیت زباهنگ شرم‌محوری یا گنا‌ه‌محوری در جامعۀ ایران؛ مورد مطالعه، شهر مشهد

رضا پیشقدم؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 95-130

https://doi.org/10.22035/jicr.2020.2392.2854

چکیده
  هیجانات شرم و گناه که در زمرۀ هیجانات همگانی و خودآگاه بشر قرار می‌گیرند، در زندگی روزمرۀ افراد بسیار فراگیر بوده و ضمن برخورداری از نقش اساسی در فرایند اجتماعی‌شدگی انسان، به‌عنوان مکانیسم‌های کنترل اجتماعی، ایفای نقش می‌‍نمایند. این دو نوع هیجان، در پاسخ به ارزیابی منفی فرد از خود، بر پایۀ هنجارهای اجتماعی ایجاد می‌‍شوند. ...  بیشتر

جامعه شناسی
چالش‌های دین و موسیقی در ایران معاصر (1350 تا 1396)؛ پژوهشی تاریخی

حسین سروی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ رضا صمیم

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22035/jicr.2021.432

چکیده
  این مقاله دیدگاه حکومت نسبت به موسیقی ایران معاصر و نیز نسبت بین دین و هنر را طی سال‌های 1350 الی 1396 را موردبحث قرار می‌دهد. بدین‌منظور، رابطهٔ دو نهاد دین و هنر از منظر جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی هنر مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله از دو رویکرد کیفی استفاده شد: 1. روش تاریخی که ابزار آن اسناد تاریخی (روزنامه‍ها) و تاریخ شفاهی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
شرایط و زمینه های شکل گیری حکمرانی خوب در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مولفه پاسخگویی: یک مطالعه داده بنیاد

حمیدرضا عمادی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3034.3366

چکیده
  پژوهش حاضر شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر مولفه پاسخگویی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. لذا با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای، و با نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعداد 20 نفر از فعالین حوزه رسانه و مدیران شبکه‌‌های اجتماعی انتخاب شده و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
چارچوب رفتار گردشگران مجازی

رقیه قنبری قادیکلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3105.3425

چکیده
  انقلاب تکنولوژیک دستاورد موج سوم انقلاب‌هاست که تغییر و تحولاتی در تمام صنایع ازجمله صنعت گردشگری بر جای گذاشت. پیشرفت تکنولوژی فرصت‌های جدیدی برای گردشگری مجازی به وجود آورد. ازاین‌رو، تجربه سفر مجازی و بررسی رفتار گردشگران تبدیل به موضوع مهمی برای مطالعات گردشگری شده است. با توجه به شکاف مطالعاتی موجود، هدف این مقاله، شناسایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی (تحلیل محتوای فیلم قهرمان* به ‌مثابه کرداری اجتماعی)

سید صمد بهشتی؛ امیر عیسی ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3116.3431

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی کشف و افشای مضامین پنهان و آشکار تمارض اجتماعی در عمل شخصیت‌های فیلم قهرمان، اثر اصغر فرهادی، انجام می‌شود و به دنبال پاسخ به این سوال هست که چرا در یک جامعه افرادی که بدیهی‌ترین وظایف اخلاقی و شهروندی را انجام می‌دهند، به‌مثابه یک قهرمان بزرگ‌نمایی می شوند؟ و پدیده‌های تمارض اجتماعی و قهرمان‌پروری در زندگی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی بازی‌های رایانه
بازنمایی میدان قدرت در سریال‌های خانگی (مطالعه موردی سریال آقازاده).

فردین محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3104.3419

چکیده
  مسأله اصلی تحقیق حاضر آن است که در سریال آقازاده میدان قدرت چگونه بازنمایی شده است. در راستای پاسخ به مسأله، از نظریه پیربوردیو به مثابه چشم‌انداز نظری بهره گرفته شد. به لحاظ روش‌شناسی نیز از روش ساختارگرایی تکوینی بوردیو استفاده شد و این متن در سه سطح عادتواره، ساختار و رابطه میدان قدرت با سایرمیدان‌ها با استفاده از تحلیل اسنادی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
الزامات تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی

سعید شریفی؛ محمد علی طالقانی؛ مجتبی شاهنوشی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2981.3412

چکیده
  مدیریت تغییرات اجتناب‌ناپذیر فرهنگی در فضای مجازی محل نزاع جریان‌های قدرت به ویژه نظام شهرت است؛ نیل به تغییرات فرهنگی مطلوب و پایدار مستلزم توجه به الزامات تغییرپذیری است که کم توجهی به آن می تواند فرآیند و محتوای تغییرات را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که تغییرات فرهنگی از طریق سلبریتی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
متاورس، فناوری برای تبدیل امر مجازی-واقعی به امر واقعی – فیزیکی: مطالعه موردی زپتو به-عنوان سکوی آواتاری ترویج سبک زندگی غربی

سعید رضا عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3114.3429

چکیده
  متاورس به مثابه یک مکان تجسم یافته با ذات صنعتی، برآیند همگرایی صنعت و تخیل است و این امکان را به کاربران می‌دهد تا با آواتارهای خودشان در آنجا حضور سه‌بُعدی و غوطه‌ور داشته باشند. بازی‌ها، پیشگامان متاورس هستند و با ترکیب فناوری‌های شبیه‌سازی و فناوری‌های شخصی شده، شکلی از جهان‌های مجازی متاورسی را شکل می‌دهند. زپتو بزرگ‌ترین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
فرهنگ های مطالعاتی پژوهشگران علوم انسانی در مؤسسات تحقیقات سیاستیِ وابسته به وزارت عتف

مقصود فراستخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3102.3416

چکیده
  ساختارها در سطح کلان و عادتواره های محققان، مانع از اثربخشی تحقیقات علوم انسانی در ایران می شود اما این پایان داستان نیست. پژوهشگران با این محدودیت های ساختاری وزمینه ای کلنجار می روند واز این طریق تنوعاتی از فرهنگ های مطالعاتی را رقم می خورد. این پژوهش برای توضیحی درون‌مان از گره فروبستۀ تحقیقات علوم انسانی در ایران به سراغ نظریه ...  بیشتر

 تعداد دوره‌ها 15
 تعداد شماره‌ها 60
 تعداد مقالات 427
 تعداد نویسندگان 744
 تعداد مشاهده مقاله 1,426,772
 نسبت مشاهده بر مقاله 3341.39
 تعداد مقالات ارسال‌شده 2,235
 تعداد مقالات رد شده 1,741
 درصد عدم پذیرش 78
 تعداد مقالات پذیرفته‌شده 158
 درصد پذیرش 7
 زمان پذیرش (روز) 300
 تعداد پایگاه‌های نمایه‌شده 7
 تعداد داوران 935

بانک ها و نمایه نامه ها

ISC

SID

DOAJ

Magiran

Noormags

...

MSRT-CODE: d2bbceba0c6e56c

Journal Code in MSRT

Q2

فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

این فصلنامه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر می‌شود.

ابر واژگان