1. سیاست فرهنگیِ تفاوت در بازنمایی حجاب اسلامی در رسانه‌های غرب

حسن بشیر

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 45-69

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2011.15.003

چکیده
  حجاب یک نشانه است. نشانه‌ای از تفاوت فرهنگی که در جوامع مختلف ظهور و بروز متفاوت دارد. در این مقاله بر حجاب اسلامی مسلمانان در غرب، از یک سو به مثابه «هویت اسلامی» و از سوی دیگر به عنوان نشانه‌ای از «تفاوت فرهنگی» با جامعه غربی تأکید می‌شود. این نشانه اسلامی نه‌تنها، مسلمانان را به عنوان یک گروه دینی، یک اقلیت وابسته به ...  بیشتر

2. ارتباطات بین‌ فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرایندهای جذب و طرد

فرزان سجودی

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1388، ، صفحه 141-154

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.05.007

چکیده
  در این مقاله از دیدگاه نشانه‌شناسی فرهنگی روابط بین‌ فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرایندهای جذب یا طرد جنبه‌هایی از فرهنگ‌های دیگر را بررسی کرده‌ایم. نشان می‌دهیم که پویایی فرهنگی محصول ارتباطات بین‌ فرهنگی است و ترجمه، سازوکار اصلی این گونه ارتباطات است. در جریان ترجمه است که فرهنگ‌ها بر غنای یکدیگر ...  بیشتر