روایت جنگ ایران و عراق در رمان

شهرام پرستش؛ عباس جان نثاری

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 21-56

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.002

چکیده
  در این نوشتار با استفاده از نظریات و روش تحلیل روایت، به بررسی چگونگی روایت جنگ ایران و عراق در سه رمان «عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک» نوشته حسین مرتضائیان آبکنار، «سفر به گرای 270 درجه»، نوشته احمد دهقان و «نه آبی نه خاکی» نوشته علی مؤذنی پرداخته‌ایم. بر مبنای الگوی ارتباط روایی در ابتدا، ساختار و روساخت این سه ...  بیشتر