نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‏شناسی ارتباطات بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه یکی از تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین تولیدات رسانه‏ای در دنیا، از نظر اثرگذاری بر تربیت کودکان و نوجوانان، تولیدات سینمایی انیمیشن، به‌ویژه انیمیشن‏های هالیوودی است. از زمانی‌که انیمیشن‏های سینمایی سه‏بعدی به‌وجود آمده‌اند، این نوع تولیدات در محتوا نیز دستخوش تحولات زیادی شده و مفاهیم و محتوای آن‏ها به‌ویژه از جنبه تربیتی، به‌طور محسوسی ارتقا یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، محتوای این انیمیشن‏ها بررسی شده است. در این راستا شش انیمیشن «عصر یخبندان»، «پاندای کونگ‏فوکار»، «یخ‏زده»، «شجاع»، «راتاتویل» و «هر کسی قهرمان است»، تحلیل، و کدهای معنایی و در پی آن، مضمون‌های هریک از آن‌ها استخراج شده است. در ادامه مضمون‌های موجود در قالب مفاهیم دسته‏بندی شده‌اند که منجر به استخراج 26 مفهوم از آن‏ها شده و اثرات تربیتی این مفاهیم نیز در سه سطح، بررسی شده‌اند. از مهم‌ترین مفاهیم یافت‌شده می‏توان به نسبیت در ارزش‏ها، تقدس‏زدایی، تأکید بر جایگاه مهم خانواده، درونی بودن رشد و پیشرفت، لزوم باور به کاری که باید انجام شود، و... اشاره کرد. درنهایت نیز تأثیر مفاهیم سطح‌های گوناگون از نظر اثرات مثبت و منفی و نیز ابعاد نظری و عملی، بررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ادیب حاج‌باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ و صلصالی، مهوش (1386). روش‏های تحقیق کیفی. تهران: بشری.

اسدیان، سیروس؛ و مقدم، مرضیه (1394). یادگیری پنهان: تأثیر کارتون‌های مذهبی در دینداری دانش‏آموزان دختر پایه ششم ابتدایی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 8(3)، 155-133. doi: 10.7508/ijcr.2015.31.005

ایمان، محمد تقی؛ و نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، 3(2)، 44-15.

باقری‏نژاد، زهره (1391). آثار تربیتی انیمیشن‏های غربی بر تربیت کودکان. پژوهشنامه تربیت تبلیغی، 1(2)، 89-63.

باهنر، ناصر؛ و جعفری کیذقان، طاهره (1389). تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 3(4)، 156-131. doi: 10.7508/ijcr.2010.12.006

بهرامی کمیل، نظام (1391). نظریه رسانه‏ها؛ جامعه شناسی ارتباطات (چاپ دوم). تهران: انتشارات کویر.

بیابانگرد، اسماعیل (1387). فرزند من و رسانه. تهران: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری.

دادگران، محمد (1388). مبانی ارتباطات جمعی (چاپ دوازدهم). تهران: انتشارات فیروزه.

ده‏صوفیانی، اعظم (1392). کودک، انیمیشن و تلویزیون. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، و مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما.

رسولی، مهستی؛ و امیرآشتیانی، زهرا (1390). تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی. تهران: جامعه‏شناسان.

ساروخانی، باقر (1391). جامعه‏شناسی ارتباطات؛ اصول و مبانی (چاپ بیست‌وهفتم). تهران: انتشارات اطلاعات.

سعید، زهره؛ و فراهانی، محسن (1391). بررسی تأثیر رسانه‏ها بر تربیت و رشد کودکان و نوجوانان. پژوهشنامه تربیت تبلیغی، 1(2)، 62-39.

عدلی‏پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ و میرمحمدتبار، سید احمد (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7(1)، 28-1. doi: 10.7508/ijcr.2014.25.001

عظیمی هاشمی، مژگان (1383). ارزش‏های انتقال‌یافته به زنان از سینما؛ مطالعه موردی پرمخاطب‏ترین فیلم سال 1379. فصلنامه پژوهش‏های ارتباطی، 11(38)، 172-149.

مهدی‏زاده، سید محمد (1391). نظریه‏های رسانه؛ اندیشه‏های رایج و دیدگاه‏های انتقادی (چاپ دوم). تهران: همشهری.

ویلیامز، کوین (1390). درک تئوری رسانه (چاپ دوم؛ مترجم: رحیم قاسمیان). تهران: ساقی.

Bandura, A. (2002). Social cognitive theory of mass communication. In: J. Bryant, & D. Zillman, (Eds.). Media Effects: Advances in Theory and Research (2nd ed.), Hills Dale, NJ: Erlbaum.

Baran, S. J., & Dennis, K. D. (2011). Mass communication theory; Foundations, ferment, and future (6th ed.). Boston: Wadworth Cengage Learning.

Besley, J. (2006). The role of entertainment television and its interactions with individual values in explaining political participation. The International Journal of Press/Politics, 11(2), 41-63. doi: 10.1177/1081180X06286702

Diefenbach, D. L., & West, M. D. (2007). Television and attitudes toward mental health issues: Cultivation analysis and Third person effect. Journal of Community Psychology, 35(2), 181-195. doi: 10.1002/jcop.20142

Hsieh, H. F., & Shanon, S. E. (2005). Three approches to content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. doi: 10.1177/1049732305276687

Potter, W. J. (1990). Adolescents’ perceptions of the primary values of television programming. Journalism and Mass Communication Quarterly, 67(4), 843-851. doi: 10.1177/107769909006700439

Reimer, B., & Rosengren, K. E. (1990). Cultivated viewers and readers: A life-style perspective. In: N. Signorielli, & M. Morgan, (Eds.). Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research, Newbury Park, CA: Sage.

Romer, D., Jamieson, P., Bleakley, A., & Kathleen Hall Jamieson (2014). Cultivation theory: Its history, current status, and future directions. In: R. S. Fortner, & P. Mark Fackler, (Ed.). The Handbook of Media and Mass Communication Theory (Vol 1; pp. 115-136), West Sussex: John Wiley & Sons.

Shanahan, J., Morgan, M., & Stenbjerre, M. (1997). Green or Brown? Television and the cultivation of environmental concern. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 41(3), 118-134. doi: 10.1080/08838159709364410

 

 

چگونه به این مقاله استناد کنیم:

بشیر، حسن؛ و جواهری، جواد (1396). تحلیل انیمیشن‏های هالیوودی با رویکرد تربیتی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10(1)، 116-87.  doi: 10.22631/ijcr.2017.329

 

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Bashir, H., & Javaheri, J. (2017). Analysis of hollywood animation movies through an educational approach. Journal of Iranian Cultural Research, 10(1), 87-116.   doi: 10.22631/ijcr.2017.329

 http://www.jicr.ir/article_329.html