نویسنده = سعید روشنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الزامات، چالش‌ها و قابلیت‌های شبکه اجتماعی کنش‌گران مدیریت فناوری و نوآوری ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 49-73

10.7508/ijcr.2014.26.003

سید سروش قاضی نوری؛ نفیسه رضایی نیک؛ سعید روشنی