نویسنده = میثم ظهوریان ابوترابی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی ارزیابی شاخص‌های فرهنگ عمومی در دانشگاه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-70

میثم لطیفی؛ میثم ظهوریان ابوترابی