انگیزش های نویافتة تحولات هویتی زنان در آموزش عالی

مهری طیبی‌نیا؛ جبار رحمانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 101-129

https://doi.org/10.22035/ijcr.2016.309

چکیده
  همزمان با تحولات مدرن و تجربۀ تجدد، شاهد دگرگونی‎های متعددی در اشکال زندگی روزمره هستیم؛ تحولاتی که زنان نیز به‌عنوان عاملانی با نقش‎های جنسیتی متفاوت در جامعه تجربه خواهند کرد و به دگرگونی معناهای ذهنی و به تبع آن دگرگونی در نقش‌های اجتماعی آنها می‎انجامد. تغییراتی در انگیزه و تمایلات زنان که به‎منظور تحقق خود و انتخاب مسیرهای ...  بیشتر