کلیدواژه‌ها = مطالعات فرهنگی در ایران
تعداد مقالات: 1
1. ایدئولوژی مقاومت و مخاطب فعال: نگاهی به مطالعات خوانش در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-95

10.7508/ijcr.2015.29.004

عباس کاظمی؛ محبوبه حاج‌محمدحسینی