ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود

کاووس سید امامی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1387، ، صفحه 119-142

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.04.006

چکیده
  سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فراگیر‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه کشور، نقش بسزایی در پروراندن شناخت و درک مردم از گروه‌های‌ قومی و تعریف روابط میان‌گروهی در کشور برعهده دارد. شواهد پژوهشی نشان می‌‌دهد که اقوام ایرانی، تصاویر پخش‌شده از سیما درباره خود را چندان مطلوب نمی‌‌یابند. برای فهم عمیق‌تر درک خود اعضای گروه‌های ...  بیشتر