1. آسیب‌شناسی مخاطب‌پنداری، در حوز‌ه رسانه‌ها، جهانی‌شدن و عصر پس از دهکده جهانی

مهدی محسنیان راد

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1387، ، صفحه 79-113

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.03.004

چکیده
  مقاله ابتدا به سیر تحول «نقش‌پنداری» از انسان‌های مقابل رسانه‌ها پرداخته و تفاوت هر یک از آنها را نشان داده است؛ تفاوتی که در منابع علوم ارتباطات، به ترتیب تاریخی، با اصطلاحاتی همچون مخاطب، گیرنده ، مصرف‌کننده و اخیراً، ارتباط‌گیر معرفی می‌شده است. و بر این نکته تأکید شده که تغییر تصور «انسان مقابل رسانه‌ها» از موجودی ...  بیشتر

2. تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون

اعظم راودراد؛ مهدی منتظرقائم؛ پریسا سرکاراتی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.02.001

چکیده
  در این مقاله به بررسی نحوه تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه مجموعه‌های تلویزیونی پرداخته شده است. این مقاله نسبت به تعمیم دادن پ‍‍ژوهش‌هایی که مجموعه‌های داستانی را در بازتولید نقش همسری و مادری در زنان مؤثر می‌دانند، رویکردی انتقادی دارد و می‌کوشد با استفاده از مدل «رمزگذاری و رمزگشایی» استوارت هال، به بررسی این موضوع ...  بیشتر