کلیدواژه‌ها = بازی جنگ قبایل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بازی‌های موبایلی از طریق مدل تحقق انتظارات

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-83

10.22631/jicr.2018.1660.2306

حامد نصیری؛ کبری بخشی‌زاده برج؛ محمد صالح ترکستانی