جامعه شناسی
1. گونه ها و ساحت های مشارکت جمعی در پیاده روی اربعین

صدیقه رمضانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2531.2959

چکیده
  مطالعه نوع مشارکت در مناسک عاشورایی در جوامع شیعی به دلیل آمیختگی شدیدی که با وجدان جمعی پیروان این مذهب برقرار کرده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان مطالعه آیین پیاده‌روی اربعین که در سال‌های اخیر تحولات شگرفی را به خود دیده و به یک پدیدۀ اجتماعی-فرهنگی ویژه و چند وجهی تبدیل شده است، جایگاه و و اهمیتی دوچندان دارد. از این ...  بیشتر