جامعه شناسی
1. گونه‌شناسی هیئت‌های مذهبی معاصر در شهر یزد

ابوالفضل مرشدی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ مرتضی مشعلچی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 131-155

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2528.2958

چکیده
  هیئت‌های مذهبی یکی از عناصر هویتی اساسی مذهب تشیع و یکی از «شاخص‌ترین وجه شیعهٔ زیست‌شده» محسوب می‌شود که با ورود جوامع شیعی به عصر جدید، دچار تغییرات زیادی شده‌اند و این سبب ظهور گونه­های مختلف هیئت­ها، هم در فرم عزاداری­ها و هم در محتوای آن، در سال­های اخیر شده است. در این مقاله تلاش شده است هیئت‌های مذهبی شهر یزد ...  بیشتر