موضوعات = انسان‌شناسی (مردم‌شناسی)
تعداد مقالات: 1
1. بنیان‏‌های طبیعی صلح و دوستی در آیین نوروز

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22035/jicr.2019.2055.2606

داود غرایاق زندی؛ سویل ماکویی