نویسنده = احسان شاقاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تعاملی‌بودن در بازی رایانه‌ای «فراخوانی به خدمت»

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-19

10.7508/ijcr.2009.07.001

مسعود کوثری؛ احسان شاقاسمی