مطالعات فرهنگی
1. ارائه الگوی سواد رسانه‌ای برای دختران نوجوان کاربر اینستاگرام

مهتاب مهربان؛ احسان شاه قاسمی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 147-167

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.443

چکیده
  نوآوری‌ها و دگرگونی‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جهان را تغییر داده است؛ در چنین شرایطی رسانه‌ها، دنیای جدید را کنترل می‌کنند و بسیاری از مناسبات انسان، به‌وسیله فناوری‌های رسانه‌ای نوین هدایت می‌شود. افزون‌براین، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به‌سرعت درحال رشد است و به حوزه‌های گوناگون زندگی بشر کشیده شده است. در ...  بیشتر

2. تعاملی‌بودن در بازی رایانه‌ای «فراخوانی به خدمت»

مسعود کوثری؛ احسان شاقاسمی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.07.001

چکیده
  نظریه‌پردازان ارتباطات مدت‌هاست از یکسویه بودن رسانه‌های جمعی انتقاد کرده و مخاطبان را تا‌ اندازه زیادی منفعل دانسته‌اند. آنان راه‌حل خروج از این انفعال را دوسویه کردن ارتباط رسانه و مخاطب و به عبارت دیگر افزایش تعاملی‌بودن رسانه‌ها دانسته‌اند. اگرچه تلفن نخستین وسیله ارتباطی کاملاً تعاملی بود، اما تا پیدایش رسانه‌های نوین ...  بیشتر