نویسنده = حمید عبداللهیان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه منطق مدیریت تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-43

10.7508/ijcr.2014.27.002

سیده زهرا اجاق؛ حمید عبداللهیان


2. سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-26

10.7508/ijcr.2013.23.001

حمید عبداللهیان؛ حسین کرمانی