نویسنده = علی ربیعی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تحولات نگرشی مؤثر بر روابط اجتماعی اعضای گروه معنویت‌گرای نوین فرادرمانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-100

10.22035/jicr.2019.2009.2572

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


2. نگاهی جامعه‌شناختی به گسترش معنویت‌گرایی نوپدید در شهر تبریز

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 119-150

10.22631/jicr.2017.1513.2210

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی