نویسنده = نعمت الله فاضلی
تعداد مقالات: 2
1. تجربه‌های زیستۀ مرزنشینانِ شهر نودشه از پدیدۀ مرز

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-152

10.22035/jicr.2019.394

سردار فتوحی؛ نعمت الله فاضلی