کلیدواژه‌ها = سینمای ایران
تعداد مقالات: 3
2. تصویر شهر تهران در سینمای داستانی ایران (پس از انقلاب)

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-26

10.7508/ijcr.2011.13.001

اعظم راودراد؛ بهارک محمودی


3. ستاره‌های مردانگی و مردانگی ستاره‌ها

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 59-84

10.7508/ijcr.2010.12.003

حسن چاووشیان؛ سیدجواد حسینی رشت آبادی