تبیین تفاوت‌های میان‌فرهنگی در گردشگری مبتنی بر درک جامعۀ محلی مورد مطالعه: ناحیۀ قره‌داغ (ارسباران)

لیلا وثوقی؛ صادق خوش نمک

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 95-129

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.004

چکیده
  گردشگری در جهان کنونی فراتر از یک فعالیت اقتصادی است و به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی و جهانی، پیچیدگی‌های خاصی دارد که از جابه‌جایی انسان‌ها با فرهنگ‌های مختلف و ارتباط و تعامل آن‌ها با هم در زمان صلح به وجود می‌آید. به همین دلیل، درک تفاوت‌های فرهنگی برای توسعۀ موفقیت‌آمیز گردشگری الزامی است. این تحقیق، با هدف بررسی تفاوت‌های میان‌فرهنگی ...  بیشتر