برای مشاهده فایل‌های ورد بایستی قبل از باز کردن فایل فونت‌های مورد استفاده را به درایو C، پوشه ویندوز، پوشه Fonts اضافه نمایید:

فونتهای فارسی شورای عالی اطلاع‌رسانی را از اینجا دانلود کنید. در صورت نیاز رمز www.p30download.com را وارد نمایید. 

فونت انگلیسی Minion Pro را از اینجا دانلود کنید. در صورت نیاز به رمز  www.downloadha.com را وارد نمایید. 

ردیف عنوان PDF DOC
1 راهنمای تنظیم مقاله  PDF doc
2   راهنمای نگارش نقد کتاب PDF doc
2   دستورالعمل تهیه چکیده تفصیلی 
3   فرم تعارض منافع PDF doc
4   فرم اصالت اثر و  تعهدنامه
5   راهنمای مشابهت یابی در ایران داک  
6   راهنمای اخذ شناسه ارکید  
7 راهنمای ارجاع‌دهی به سبک APA
8 راهنمای برگردان منابع فارسی به انگلیسی