بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ای و مهمی برخوردار می‌باشند. بنا به اهمیت مزبور، توجه بیش از پیش به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی جدید و اهتمام ویژه به امر نخبگان جهت شناسایی و ساماندهی آنان به منظور بهره‌گیری بهتر از ضرورت بالایی برخوردار است. (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای/Wikipedia)

بر اساس این ضرورت، و با هدف ایجاد، تبیین و تقویت مبانی فرهنگی صحیح در راستای ابعاد مختلف اعم از کاربرد، کارکرد و تأثیر بازی‌های رایانه‌ای، این فصلنامه مبادرت به انتشار مقالاتی در حوزه انواع بازی‌های رایانه‌ای برای تابستان سال 1395 نموده است. 

لذا از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود مقالات خود را با توجه به موضوعات ومحورهای ذیل در پایگاه فصلنامه بارگذاری یا به نشانی الکترونیکی فصلنامه ارسال فرمایند.

پست الکترونیکی: ijcr4321@gmail.com

 

سرفصل‌های پیشنهادی:

 • بررسی تأثیرات اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای
 • کاربردهای فرهنگی بازی‌های رایانه‌ای
 • بازی‌ رایانه‌ای به مثابه رسانه‌ای آموزشی
 • نقد و بررسی بازی‌‌های رایانه‌ای ایرانی بر اساس الگوهای نشانه- معناشناختی
 • تعامل کاربر و هوش مصنوعی در بازی‌های رایانه‌ای
 • انگیزه‌های عاطفی، معرفتی و روان‌شناختی کاربران در تجربه‌ی بازی‌های رایانه‌ای
 • روایت‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای
 • حس حضور در بازی‌های رایانه‌ای
 • رویکردهای فلسفی به بازی‌های رایانه‌ای
 • بازی‌های رایانه‌ای و امکان اصلاح الگوی مصرف در کاربران
 • بازی‌های رایانه‌ای و امکان انتخاب گزینه‌های اخلاقی
 • طراحی بازی‌ رایانه‌ای: نظریه، ساخت و تست
 • بازی‌های رایانه‌ای و روایت‌های تعاملی
 • نسبت فرم و محتوا در بازی‌های رایانه‌ای
 • بازی‌های جدی و امکان آموزش مخاطب
 • نقش‌ بازی‌های رایانه‌ای در تبیت ذائقه فرهنگی کاربران
 • جایگاه طنز و کمدی در بازی‌های رایانه‌ای
 • بررسی سبک‌های مناسب در بازی‌های رایانه‌ای برای انتقال مفاهیم دینی
 • بازی‌های رایانه‌ای و تأثیرگذاری بر هویت کاربران
 • تقابل هویت حقیقی و هویت مجازی کاربران در سبک نقش آفرینی بازی‌های رایانه‌ای
 • نسبت بازی رایانه‌ای و هنر دینی
 • نقش فضا و مکان در بازی‌های رایانه‌ای
 • زیبایی‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای
 • چالش‌های بازنمایی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بازی‌های رایانه‌ای
 • بررسی ماهیت شکست در بازی‌های رایانه‌ای
 • تأثیر شکست بر هویت کاربران بازی‌های‌ رایانه‌ای
 • نسبت جهان مجازی بازی‌های رایانه‌ای برخط با جهان خارجی
 • الگوهای انتقال مفاهیم دینی در بازی‌های رایانه‌ای
 • جایگاه مطالعات لادالوژیستی در عرصه‌های پژوهشی بازی‌های رایانه‌ای
 • اهمیت معماری کاربردی در ساخت بازی‌های رایانه‌ای
 • جایگاه بخش آموزشی در برقراری ارتباط میان کاربر و بازی‌رایانه‌ای
 • بررسی بازی‌های دینی ترویجی در ادیان ابراهیمی
 • خدایان مجازی و چگونگی ارتباط آنها با جهان مجازی بازی رایانه‌ای
 • نسبت اخلاق و سلامت روانی با بازی‌های رایانه‌ای
 • هم‌ذات پنداری و یگانگی کاربر با شخصیت‌های بازی‌های رایانه‌ای
 • نقش‌بازی‌های رایانه‌ای علیه یگانه‌پرستی و ترویج چندگانه پرستی
 • آینده‌پژوهی در عرصة بازی‌های رایانه‌ای
 • ظرفیت‌های بازی‌های رایانه‌آی برای بهره‌مندی از ادبیات کهن
 • اهمیت نظام منطقی بازی رایانه‌ای در برقراری ارتباط میان کاربر و فضای مجازی
 • زندگی مجازی و چالش‌های آن برای کاربر در جهان خارجی
 • ظرفیت‌ها و چالش‌های کنترل شخصیت‌های دینی