فراخوان مقاله فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران سال 1394 و 1395

به اطلاع‌ می‌رساند فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، به عنوان فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده پذیرش مقالات علمی پژوهشی با رویکردهای فرهنگی ایران و با هدف ارائه و پیشبرد راهبردهای مناسبی برای حل مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه ایرانی است.

از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود مقالات خود را با توجه به موضوعات ومحورهای ذیل در پایگاه فصلنامه بارگذاری یا به نشانی الکترونیکی فصلنامه ارسال فرمایند.

پست الکترونیکی: ijcr4321@gmail.com

 

موضوعات و محورهای فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

 

- مسائل فرهنگی ایران

هنجارهای فرهنگی، ناهنجاری‌های فرهنگی، هویت ملی و فرهنگ، تأخر و گمگشتگی فرهنگی، تحولات محیطی، تعامل و انتقال فرهنگ، الگوهای پویایی فرهنگ بومی، فرهنگ و تغذیه، فرهنگ و بدن، فرهنگ و آب، فرهنگ و اینترنت، فرهنگ و تکنولوژی، فرهنگ و ورزش، فرهنگ و بدن، فرهنگ و ساختمان (الگوهای مسکن‌سازی، معماری)، فرهنگ و اقوام، فرهنگ و زندگی شهری (رانندگی، حمل و نقل، تصادفات جاده‌ای، مرگ و میر)، فرهنگ و ادبیات، فرهنگ و طنز، فرهنگ و رفاه، فرهنگ و آموزش، فرهنگ و محیط زیست، فرهنگ و بهداشت، فرهنگ و درمان، فرهنگ و هنرمند، فرهنگ و نمادهای فرهنگی (کتاب، موسیقی، سینما، مطبوعات، ماهواره، نقاشی و ...)، فرهنگ، تنوع‌طلبی و نوع‌گرایی، لغزش‌های اجتماعی و فرهنگی، فرهنگ و رقابت (چشم و هم‌چشمی)، فرهنگ و خلاء فرهنگی، فرهنگ و احساس کهتری یا عقده‌های حقارت، فرهنگ و معارضان فرهنگی، فرهنگ و صنایع فرهنگی

فرهنگ و آئین‌های دینی ایران

فرهنگ و مراسم مذهبی، سبک عزاداری‌ها و فرهنگ ایران، فرهنگ و آئین‌های عاشورایی، فرهنگ و تعزیه، فرهنگ و موسیقی مذهبی، فرهنگ و عزاداری، فرهنگ و اعیاد مذهبی، فرهنگ و مرثیه‌خوانی، فرهنگ و جریان‌شناسی آئین‌های مذهبی، فرهنگ و آسیب‌شناسی مراسم مذهبی، فرهنگ و شعائر مذهبی، فرهنگ دینی و ملی ایران، فرهنگ و مکان مراسم آئین‌های دینی مذهبی، فرهنگ و زمان مراسم آئین‌های دینی مذهبی، فرهنگ و ادبیات آئین‌های دینی و مذهبی، فرهنگ و عناصر رایج در آئین‌های دینی و مذهبی، فرهنگ و کارکردهای مراسم دینی و مذهبی در ایران، زنان و آئین‌های دینی و مذهبی در ایران، فرهنگ در تمدن ایران باستان، فرهنگ در تمدن اسلام، فرهنگ در تمدن ایران اسلامی

آموزش عالی و فرهنگ

فرهنگ و دانشگاه ایرانی، سیاستگذاری فرهنگی در دانشگاه، فرهنگ‌های رسمی و غیررسمی در دانشگاه ایرانی، تحلیل فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگی، فضای کالبدی و معماری دانشگاه و فرهنگ ایران اسلامی، سبک زندگی دانشجویی و تغییرات فرهنگی، فرهنگ دانشگاهی و تعامل آنها با فرهنگ عمومی، فرهنگ علمی، اخلاق علمی، دانشگاه و تولید و بازتولید فرهنگ، دانشگاه و ارزش‌های فرهنگی، دانشگاه و فرهنگ نخبگی، تغییرات فرهنگی و دانشگاه، دانشگاه و فرهنگ توسعه و پیشرفت، دانشگاه و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه و فرهنگ صرفه‌جویی- مصرف محیط زیست و ... ، خصوصی‌سازی آموزش عالی و تمایز فرهنگی، آموزش عالی برابری و نابرابری فرهنگی، بازاری‌شدن آموزش عالی و کالایی شدن علم، سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و بازده-بهره‌وری فرهنگی، عرضه- تقاضای آموزش عالی و مصرف فرهنگی علم

-فرهنگ و پیشرفت ایران

فرهنگ و فرا صنعتی شدن، فرهنگ و خودکفایی در نیازهای اساسی، فرهنگ و افزایش بهره وری، فرهنگ و ارتقاء سطح سواد، فرهنگ و ارتقاء خدمات رسانی به شهروندان، فرهنگ و افزایش امید به زندگی، فرهنگ و رشد ارتباطات، فرهنگ و تحول بر اساس عناصر اصلی هویت ملی و آرمان های اساسی، توسعه و هویت فرهنگی، هویت و پایداری فرهنگی، توسعه و پیامدهای فرهنگی، توسعه و چالش‌های فرهنگی، توسعه و تغییرات ارزشی در ایران، توسعه و همزیستی فرهنگی، فرهنگ و فضای مجازی، فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ و شهر، فرهنگ جهانی‌شدن و نیازهای ملی

تغییرات فرهنگی، روندشناسی فرهنگی و آینده فرهنگی ایران

مؤلفه‌های مؤثر بر تغییرات فرهنگی، روندهای تغییر در فرهنگ ایران، آیندة فرهنگ جهانی در ایران، فرهنگ و دوجهانی شدن (دو فضایی شدن)، فرهنگ و ماهواره‌ها، فرهنگ و ارتباطات توریسم، فرهنگ و ارزش‌های مادی و فرامادی، بنیان‌های تغییرات فرهنگی، نشانه‌شناسی فرهنگی، فناوری و الگوهای جدید فرهنگی، فرهنگ و تغییر نگرش‌های دینی