بررسی تأثیر شبکه‌های مُد روی دانشجویان دختر: مطالعه موردی دانشگاه تهران

سید محمدعلی موسوی؛ لیلا بهبودی؛ مرضیه جوادی ارجمند؛ فاطمه وفایی زاده

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.15.005

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی تأثیرات جهانی‌شدن در عرصه رفتار فردی می‌پردازد. جهانی‌شدن که در بستر فناوری ارتباطات و انقلاب اطلاعات موجب کم‌رنگ‌تر شدن مرزهای مکانی و زمانی شده، و موجد بسط ارزش‌های فردی در میان فرهنگ‌هایی است که امکان ارائه بیشتر این ارزش‌ها را در جهان دارند. شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی از مهم‌ترین ابزار ترویج این ...  بیشتر