فرهنگ، سیاست نام گذاری و بازنمایی هویت: بررسی مجموعه های طنز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380 ه. ش.

علی اشرف‌نظری؛ علی حسن‌پور؛ محسن حسن‌پور

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.7508/ijcr.2012.20.001

چکیده
  گفتمان های موجود در هر جامعه فرایندهایی را بازتولید می کنند که بر اساس آنها، این توانایی در افراد ایجاد می شود تا با به کارگیری نمادها، نشانه ها و زبان مشترک به عمل با یکدیگر بپردازند. هر گفتمان اغلب برخی انتخاب ها را به عنوان انتخاب های اشتباه، بی معنا یا غیرمناسب کنار می گذارد. در این پژوهش تلاش می شود با رویکرد مطالعات فرهنگی و بهره ...  بیشتر