هویت در آستانۀ کولی های ساکن در تهران

ثمره صفی خانی؛ سید یعقوب موسوی؛ قنبرعلی رجبلو

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22035/ijcr.2016.319

چکیده
  در این تحقیق از طریق تحلیل، روایت­هایی از کولی بودن ونحوۀ حضور اجتماعِ کولی­ها در شهر تهران مطالعه شده است.عمده­ترین و مکررترین تعاملاتی که کولی­ها با محیط اجتماعی پیرامون خود در دوران اخیر تجربه کرده­اند‌ـ‌ یعنی چهار چرخۀ گدایی‌ـ ‌مصرف، اعتیاد‌ـ‌پاکی، زندان‌ـ‌آزادی و روابط ناپایدار جنسی­­ـ ‌­­­در پرتو مفهوم ...  بیشتر